Tikkurila Finngard Colour Tester (0,45 l)Zobacz większe

Tester koloru Tikkurila Finngard (0,45 litra)

Nowy produkt

Uniwersalny tester koloru farb fasadowych, pozwala sprawdzić jak dany kolor prezentuje się w naturalnym otoczeniu. Ułatwia wybór oraz dobranie koloru do innych elementów budynku. Możliwość barwienia na wybrane kolory z wzornika Tikkurila Facade 760. Opakowanie zawiera 0,45 litra farby.

Więcej informacji

14,99 zł brutto(cena zawiera koszt kolorowania farby)

Czekaj, kolory są ładowane

Wybrany kolor:

 

Należy pamiętać, że tabele kolorów online powinny być traktowane wyłącznie jako wskazówka, dokładność wyświetlanych kolorów będzie się różnić w zależności od rozdzielczości ekranu, urządzenia i zakresu odcieni. Farby są mieszane na zamówienie i nie podlegają zwrotowi ani wymianie po wysyłce ze względu na różnice w faktycznym odcieniu, gdy zostały użyte nasze elektroniczne kolory.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (MIT), mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) i 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (DCOIT). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Aby dodać produkt do koszyka, zaznacz powyższą zgodę
Kolory prezentowane na ekranie zostały stworzone elektronicznie. Nie są one wiernym odzwierciedleniem prawdziwych próbek kolorystycznych. Wybierając kolor należy pamiętać o otoczeniu i warunkach, w których kolor będzie występował.