Tikkurila Finngard Silicone Hydro (9 lirów) Zobacz większe

Tikkurila Finngard Silicone Hydro (9 lirów)

Nowy produkt

Natrysk pneumatycznyPędzelWałek

Silikonowa, samooczyszczjąca farba do elewacji mineralnych, odporna na zabrudzenia powstałe w wyniku oddziaływania zanieczyszczonego powietrza. Paroprzepuszczalna – umożliwia odprowadzenie wilgoci ze ściany. Możliwość barwienia na wybrane kolory z wzornika Tikkurila Facade 760.

Aby wybrać kolor wpisz symbol koloru poprzedzony trzema literami TVT. Przykład: TVT Q837.

Opakowanie zawiera 9 litrów farby. Uzyskaj 20 lat gwarancji trwałości powłoki i koloru. Szczegóły Infolinia: 801 88 99 65;+48 22 310 95 55

Więcej informacji

409,99 zł brutto(cena zawiera koszt kolorowania farby)

Nie wiesz, ile zamówić?
Skorzystaj z naszego kalkulatora!

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (DCOIT), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT), masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2Hizotiazol-3-onu (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (MIT). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Aby dodać produkt do koszyka, zaznacz powyższą zgodę

Dodaj do schowka użytkownika

Wybierz kolor z koła poniżej:

Wybierz kolor z palety po lewej stronie, a następnie wciśnij 'Wygeneruj symbol' - zostanie wygenerowany symbol najbliższego dostępnego koloru z mieszalnika. Możesz również wpisać kod ręcznie.

Podgląd koloru

Aktualny kolor na palecie

Wygeneruj symbol
Kolory prezentowane na ekranie zostały stworzone elektronicznie. Nie są one wiernym odzwierciedleniem prawdziwych próbek kolorystycznych. Wybierając kolor należy pamiętać o otoczeniu i warunkach, w których kolor będzie występował.

KALKULATOR ZUŻYCIA FARBY

Wymiary malowanej powierzchni
m
m
1 m²
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L = 9
1L = 6
Malowanie
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...

Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.

W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.