Formularz odstąpienia od umowy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Biuro Obsługi Klienta (Tikkurila Polska S.A., Biuro Obsługi Klienta Sklepu Internetowego, ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica, e-mail estudiokoloru@tikkurila.com, +48 22 310 95 55), o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który można pobrać z linku znajdującego się poniżej.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY