Formularz odstąpienia od umowy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Biuro Obsługi Klienta (Biuro Obsługi Klienta Sklepu Internetowego, Dębica, e-mail: estudiokoloru@ppg.com, Tel. +48 14 680 58 93), o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który można pobrać z linku znajdującego się poniżej.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY