OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI PPG (EUROPA)

PPG dba o ochronę Państwa prywatności. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności określa, w jaki sposób europejskie podmioty należące do grupy PPG Industries, Inc. (dalej: „PPG”, „my”, „nasz” itd.) wykorzystują i chronią Państwa dane osobowe („Dane Osobowe”), jakie przekazali nam Państwo podczas korzystania z naszych witryn internetowych lub aplikacji, za pośrednictwem mediów społecznościowych (nazywanych łącznie „Witrynami”), przez telefon, na piśmie lub w inny sposób. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie, jeżeli Państwa miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii lub jeżeli Państwa Dane Osobowe przetwarzane są przez podmiot PPG utworzony na jednym z tych obszarów. Do pewnych produktów i usług zamiast niniejszego oświadczenia zastosowanie mogą mieć odpowiednie zawiadomienia na temat ochrony prywatności.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje na temat podstaw, w oparciu o które przetwarzamy Państwa Dane Osobowe, gdy odwiedzają Państwo nasze Witryny lub w inny sposób nawiązują Państwo z nami interakcję. Poniżej przedstawiamy procedury, które mają zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych, jakie nam Państwo przekazują.

Kto odpowiada za przetwarzanie Danych Osobowych?
Administratorem danych, a tym samym podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Danych Osobowych podawanych przez Państwa podczas odwiedzin Witryny lub interakcji, jest podmiot PPG dostarczający odpowiednią Witrynę, którą Państwo odwiedzają lub z którą nawiązują Państwo interakcję.

Jakie Dane Osobowe gromadzimy?
Gdy odwiedzają Państwo nasze Witryny lub nawiązują Państwo z nami interakcję, możemy gromadzić następujące informacje:

Informacje osobowe, takie jak imię i nazwisko, stanowisko i data urodzenia
Dane kontaktowe, w tym adres domowy i służbowy oraz adres e-mail
Obszary zainteresowań
Inne informacje istotne z punktu widzenia ankiet dla klientów / informacji zwrotnych
Informacje na temat produktów, sprzętu i urządzeń PPG lub podmiotów konkurencyjnych, z jakich Państwo korzystają
Informacje dotyczące płatności, w tym numer karty kredytowej/debetowej lub inne informacje finansowe
Informacje na temat konta, w tym nazwę użytkownika i zaszyfrowane hasło
Informacje pobierane automatycznie podczas wizyty w naszych Witrynach, w tym adresy IP, ogólne lokalizacje, dostawcy usług, czas podjęcia aktywności, identyfikatory technologii i urządzeń, a także informacje zgromadzone za pośrednictwem plików cookie / pikseli śledzących (prosimy o zapoznanie się również z sekcją „Jak wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie” znajdującą się poniżej).
Wszelkie wymienione wyżej informacje dostarczają nam Państwo na przykład następującymi metodami:

Dokonywanie zakupów, składanie zamówień i dokonywanie płatności za produkty lub usługi
Wypełnianie formularzy w naszych Witrynach
Subskrybowanie naszych biuletynów informacyjnych
Uczestnictwo w naszych promocjach, ofertach, ankietach, quizach, kwestionariuszach i/lub konkursach
Tworzenie konta użytkownika w naszych Witrynach
Dostarczanie nam informacji zwrotnych lub recenzowanie produktów
Kontaktowanie się z PPG w celu zadawania pytań i zgłaszania komentarzy


Jak wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie
PPG korzysta z plików cookie przeglądarki, plików Flash cookie, pikseli śledzących, wtyczek mediów/sieci społecznościowych, a także z usługi Google Analytics. Pewni dostawcy mogą umieszczać i odczytywać pliki cookie w naszych Witrynach, aby pomagać PPG w dostarczaniu komunikatów marketingowych w Witrynach i w innych lokalizacjach internetowych, jakie odwiedzają Państwo po opuszczeniu Witryn.

Pliki cookie przeglądarki to niewielkie fragmenty informacji, które strona przechowuje na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika/gościa w celu przechowywania/zapamiętywania preferencji użytkownika, zapisywania danych, śledzenia aktywności użytkownika w Internecie i/lub przypomnienia witrynie o danym użytkowniku/gościu podczas jego kolejnych odwiedzin. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane w celu personalizowania doświadczeń użytkowników/gości w witrynach oraz gromadzenia informacji na temat tego, w jaki sposób użytkownik/gość porusza się po witrynach. PPG oraz podmioty zewnętrzne współpracujące z PPG wykorzystują pliki cookie przeglądarki w celu prowadzenia ukierunkowanych działań marketingowych oraz analizy witryn internetowych. Pliki cookie przeglądarki w Witrynach PPG umieszczane są zarówno przez PPG, jak i podmioty zewnętrzne. Informacje gromadzone i udostępniane przez PPG nie obejmują Danych Osobowych (takich jak imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów czy adresy e-mail klientów lub konsumentów).
Pliki cookie Flash to pliki podobne do plików cookie przeglądarki, które przechowują informacje na Państwa komputerach lub innych urządzeniach. PPG korzysta z nich w pewnych Witrynach w celach związanych na przykład z udostępnianiem funkcji mapy oraz animacji, ale w ramach tego procesu PPG nie gromadzi Państwa Danych Osobowych.
Piksele śledzące to małe pliki obrazu stanowiące część struktury strony internetowej (jak wszelkie inne wnioski o treść) lub zawarte w wiadomościach e-mail. PPG korzysta z pikseli śledzących w celu wsparcia zarządzania reklamą w Internecie oraz analizy ruchu w Witrynach. Takie pliki obrazów są dostarczane przez podmioty zewnętrzne w celu zarządzania reklamami zewnętrznymi, śledzenia marketingu w wyszukiwarkach, marketingu afiliacyjnego, a także analizy. We wszystkich takich przypadkach piksele śledzące są zaprogramowane tak, aby podczas odwiedzin w Witrynach gromadzić informacje na temat adresu IP komputera użytkownika oraz pewne inne ograniczone informacje. PPG nie wykorzystuje tej technologii do gromadzenia informacji na temat Państwa imion i nazwisk, adresów e-mail ani numerów telefonu. Na przykład w przypadku internetowych kampanii reklamowych piksele śledzące umożliwiają podmiotom zewnętrznym rozpoznanie pliku cookie w Państwa przeglądarce, a to z kolei pozwala nam dowiedzieć się, które reklamy sprawiają, iż unikalni użytkownicy przechodzą do Witryn PPG z innych miejsc w Internecie.


Wtyczki mediów/sieci społecznościowych
AddThis: Nasze Witryny wykorzystują wtyczki AddThis dostarczane przez Oracle America, Inc. („Oracle”). Dzięki nim mogą Państwo udostępniać treści innym użytkownikom, na przykład za pośrednictwem mediów/sieci społecznościowych. To z kolei pozwala nam doskonalić zamieszczane przez nas treści oraz sprawić, by stały się bardziej interesujące dla użytkowników. Za pośrednictwem tych wtyczek Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Oracle oraz, stosownie do okoliczności, wybranym serwisem mediów/sieci społecznościowych. Odbiorcy otrzymują informację na temat Państwa odwiedzin w danej Witrynie wraz z powiązanymi informacjami, takimi jak adres IP, data i godzina żądania, przeglądarka, Witryna, na której zgłoszono żądanie, przesłana ilość danych oraz używany system operacyjny. Informacje te są przetwarzane na serwerach Oracle w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli udostępniają Państwo treści umieszczone w naszych witrynach, na przykład za pośrednictwem mediów/sieci społecznościowych, Państwa wizyta w naszych Witrynach może zostać powiązana z Państwa profilem użytkownika danej sieci społecznościowej. Nie mamy żadnego wpływu ani dalszych informacji na temat przetwarzania Państwa danych. Oracle przechowuje Państwa dane w profilu użytkownika i wykorzystuje je w celach związanych z marketingiem, badaniami rynku i/lub projektowaniem swojej witryny internetowej zależnie od zapotrzebowania. Nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników taka analiza służy przede wszystkim dostarczaniu reklam w oparciu o zapotrzebowanie oraz informowaniu innych użytkowników danej sieci społecznościowej o Państwa aktywności w naszych Witrynach. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem http://www.addthis.com/privacy.
Dostawcy mediów/sieci społecznościowych: Zasadniczo powyższe informacje mają zastosowanie także do innych wtyczek mediów/sieci społecznościowych, których używamy w naszych Witrynach, a które są dostarczane bezpośrednio przez dostawców mediów/sieci społecznościowych, tj. serwisy Facebook, Instagram, Pinterest i Twitter. Identyfikację poszczególnych dostawców umożliwia nazwa i/lub logotyp na przycisku wtyczki. Zależnie od witryny internetowej PPG wtyczki umożliwiają udostępnianie treści lub po prostu mogą przekierować Państwa z obecnie wyświetlonej witryny na naszą odnośną stronę społecznościową. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresami https://www.facebook.com/policy.php, https://help.instagram.com/155833707900388, https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy oraz https://twitter.com/en/privacy.
Google Analytics: Nasze Witryny wykorzystują Google Analytics, czyli usługę analizy stron internetowych świadczoną przez spółkę Google LLC („Google”). Obejmuje ona tryb działania „Universal Analytics”, który umożliwia przypisywanie danych, sesji i interakcji na różnych urządzeniach do podlegającego pseudonimizacji identyfikatora użytkownika, a tym samym pozwala na analizę działań użytkownika na różnych urządzeniach. Google Analytics korzysta z plików cookie, które umożliwiają analizę sposobu korzystania z naszych Witryn. Generowane przez pliki cookie informacje o sposobie korzystania przez Państwo z naszych Witryn są zwykle przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i tam przechowywane. W swoich Witrynach aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresów IP na potrzeby usługi Google Analytics, która ma na celu zapewnienie gromadzenia adresów IP w sposób anonimowy (tzw. maskowanie IP). W związku z tym Państwa adres IP zostaje przed przesłaniem skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W wyjątkowych przypadkach może się zdarzyć, że adres IP zostanie przesłany w pełnej wersji na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skrócony. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie będzie podlegać łączeniu z innymi danymi Google. Dodatkowe informacje na temat warunków korzystania i ochrony danych są dostępne pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/us.html i https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
Google będzie wykorzystywać zgromadzone informacje w naszym imieniu, aby analizować sposoby, na jakie korzystają Państwo z Witryn, opracowywać raporty na temat aktywności w witrynach, a także świadczyć na naszą rzecz dodatkowe usługi związane z korzystaniem z naszych Witryn oraz Internetu. Korzystamy z usługi Google Analytics, aby analizować sposób korzystania z naszych Witryn oraz aby je regularnie ulepszać. Dzięki zbieraniu danych statystycznych możemy doskonalić zamieszczane treści oraz sprawić, by stały się bardziej interesujące dla użytkowników. Państwa Dane Osobowe będą przesyłane do Stanów Zjednoczonych zgodnie z porozumieniem „Tarcza Prywatności UE–USA”, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony, w związku z czym firma Google uzyskała odpowiedni certyfikat (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Wysyłane przez nas dane, które wiążą się z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi, będą przechowywane przez 14 miesięcy. Dane, których okres przechowywania wygasł, będą usuwane automatycznie raz w miesiącu.

Wyłączanie plików cookie lub podobnych technologii
Mają Państwo możliwość wyboru, czy wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie określonych informacji gromadzonych za pośrednictwem witryn internetowych, w tym Witryn PPG, na przykład w celu dostosowywania reklam w oparciu o przewidywania generowane na podstawie Państwa odwiedzin w rożnych witrynach internetowych na przestrzeni czasu. Należy pamiętać, że brak zgody na korzystanie z plików cookie może niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie Witryn PPG.

Pliki cookie przeglądarki: Przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec gromadzenia i przechowywania Państwa Danych Osobowych zgodnie powyższym opisem. W tym celu należy usunąć pliki cookie przeglądarki lub je zablokować. Aby skorzystać z tych możliwości, należy postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w sekcji pomocy przeglądarki. W przypadku niektórych plików cookie przeglądarki stosowanych w celach reklamowych mogą Państwo odwiedzić witrynę internetową European Interactive Digital Advertising Alliance pod adresem http://www.youronlinechoices.com/ i zrezygnować z reklam behawioralnych dostarczanych przez spółki należące do EDAA. Ponadto większość przeglądarek oferuje funkcję powiadamiania o umieszczeniu plików cookie przeglądarki na komputerze lub innym urządzeniu.
Pliki Flash cookie: Przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec gromadzenia i przechowywania Państwa Danych Osobowych zgodnie z powyższym opisem poprzez usunięcie plików Flash cookie. Jest to możliwe poprzez zmianę ustawień programu Flash Player w witrynie firmy Adobe. Aby usunąć pliki Flash cookie lub uniemożliwić umieszczanie ich na urządzeniach, należy odwiedzić stronę pomocy Adobe Flash Player dostępną pod adresem http://www.adobe.com/support/documentation/en/flashplayer/help/, kliknąć łącze „Website Privacy Settings panel (Panel ustawień prywatności strony)” z lewej strony ekranu, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami w celu uniemożliwienia treściom Flash podmiotów zewnętrznych przechowywania danych na Państwa komputerze.
Piksele śledzące: Ponieważ piksele śledzące stanowią część struktury strony internetowej lub są zawarte w wiadomościach e-mail, rezygnacja z nich nie jest możliwa. Gdy piksele śledzące są wykorzystywane w połączeniu z plikami cookie, można zablokować ich działanie poprzez rezygnację z plików cookie lub zmianę ustawień plików cookie w przeglądarce. W innych przypadkach, na przykład w wiadomościach e-mail, piksele śledzące nie są wykorzystywane w połączeniu z plikami cookie. Jeżeli zatem nie wyrażają Państwo zgody na stosowanie pikseli śledzących w taki sposób, należy zaprzestać korzystania z Witryn oraz nie zapisywać się do subskrypcji e-mail.
Wtyczki mediów/sieci społecznościowych: Przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec gromadzenia i przechowywania Państwa Danych Osobowych zgodnie z powyższym opisem. W przypadku AddThis mogą Państwo kliknąć przycisk rezygnacji na stronie http://www.addthis.com/privacy/opt-out. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić przechowywanie plików cookie tak samo jak w przypadku plików cookie przeglądarki (prosimy o zapoznanie się z zapisami powyżej). Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec utworzenia profilu użytkownika. Aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się bezpośrednio z AddThis lub odpowiednim dostawcą mediów/sieci społecznościowych. Dodatkowe informacje na temat Państwa praw są dostępne pod adresami http://www.addthis.com/privacy, https://www.facebook.com/policy.php, https://help.instagram.com/155833707900388, https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy orazhttps://twitter.com/en/privacy.
Google Analytics: Przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec gromadzenia i przechowywania Państwa Danych Osobowych zgodnie z powyższym opisem poprzez uniemożliwienie przechowywania plików cookie, podobnie jak w przypadku innych plików cookie przeglądarki (prosimy zapoznać się z zapisami powyżej). Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez Google danych dotyczących korzystania z Witryny, które są generowane przez pliki cookie. W tym celu należy zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny do pobrania pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Pliki opt-out cookie zapobiegają dalszemu gromadzeniu danych podczas korzystania z naszych Witryn. Jeżeli pragną Państwo zapobiec gromadzeniu danych z różnych urządzeń za pośrednictwem funkcji Universal Analytics, konieczne jest dokonanie rezygnacji na wszystkich urządzeniach, z których Państwo korzystają.

Dlaczego przetwarzamy Dane Osobowe?
Możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe w następujących sytuacjach (podstawy prawne przetwarzania zostały zaznaczone poprzez pogrubienie):

W celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, do których należy na przykład:
Obsługa klienta
Przetwarzanie i obsługa skarg
Zrozumienie Państwa potrzeb i świadczenie lepszych usług, a także zrozumienie Państwa lepiej jako naszych klientów
Ulepszanie treści, ogólne czynności administracyjne dotyczące naszych Witryn oraz dostosowywanie Witryn, na przykład personalizowanie doświadczeń klientów, pomiar skuteczności komunikatów i działania Witryn, a także optymalizacja działania Witryn
Ulepszanie naszych produktów i usług
Dostarczanie Państwu ofert, produktów, próbek, zaproszeń na wydarzenia i szkolenia, a także innych informacji reklamowych, w odniesieniu do których mamy powody przypuszczać, że okażą się dla Państwa interesujące ze względu na wnioski składane w przeszłości lub ze względu na fakt, że w przeszłości kupowali Państwo podobne produkty lub wyrażali Państwo zainteresowanie podobnymi produktami
Opracowywanie analiz rynku
Zakładanie kont użytkowników w naszych Witrynach oraz czynności administracyjne związanych z tymi kontami
Aktywacja oprogramowania PPG, jakie pragną Państwo otrzymać
Diagnostyka problemów związanych z oprogramowaniem, bezpieczeństwem i funkcjonowaniem
Jeśli udzielili nam Państwo zgody, na przykład na okresowe wysyłanie wiadomości e-mail z informacjami na temat promocji, nowych produktów, usług lub zdarzeń bądź w celu dostarczania Państwu innych informacji reklamowych
W celu wypełniania naszych zobowiązań wynikających z umowy, jaką zawarli Państwo z nami w związku z naszymi produktami lub usługami, tj. w celu udzielania odpowiedzi na pytania i realizacji Państwa wniosków lub zamówień, przetwarzania płatności, a także zarządzania ankietami, quizami, kwestionariuszami i/lub konkursami oraz ich przetwarzania
W celu wypełniania naszych obowiązków prawnych, do których należy na przykład:
Prowadzenie rejestrów przedsiębiorstwa
Zapobieganie oszustwom
Spełnianie żądań organów publicznych
Gdy będziemy prosić Państwa o podanie Danych Osobowych ze względu na wymogi ustawowe lub umowne, wskażemy, które informacje są przekazywane dobrowolnie. Jeżeli jednak nie przekażą nam Państwo pewnych informacji dobrowolnie, może to uniemożliwić nam dostarczanie Państwu poszczególnych produktów lub usług albo udzielanie odpowiedzi na wnioski, w związku z którymi potrzebujemy takich informacji.

Jak długo przechowujemy Dane Osobowe?
PPG będzie przechowywać Państwa Dane Osobowe tak długo, jak jest to wymagane: (i) w celu (celach), dla którego (których) zostały zgromadzone; (ii) na mocy prawa; i/lub (iii) w celu odniesienia się do jakichkolwiek kwestii, jakie mogą zaistnieć w przyszłości (w takim przypadku dostarczymy Państwu wszelkie dalsze informacje wymagane na mocy prawa).

Kategorie odbiorców Danych Osobowych
Możemy przekazywać Państwa Dane Osobowe następującym podmiotom zewnętrznym:

Możemy przekazywać Państwa Dane Osobowe podmiotom należącym do grupy PPG, aby korzystać z naszej struktury korporacyjnej w celu przyspieszenia i usprawnienia świadczonych usług poprzez współdzielenie systemów informacyjnych, administracji finansowej lub innych zadań administracyjnych i obsługi klienta w ramach grupy.
Co pewien czas PPG angażuje do współpracy podmioty przetwarzające i dostawców usług, których usługi wspierają działania PPG. W ramach takiej współpracy tego typu podmioty mogą otrzymać Państwa Dane Osobowe lub uzyskać do nich dostęp w inny sposób. Do takich podmiotów przetwarzających i dostawców usług należą: (i) agencje medialne, projektowe, drukarskie, promocyjne i eventowe, których zadaniem jest prowadzenie działań promocyjnych i marketingowych lub przesyłanie komunikacji w imieniu PPG; (ii) spółki zajmujące się ankietowaniem i badaniem rynku, których zadaniem jest zdobywanie informacji na temat rynku; (iii) dostawcy usług IT i innych usług technicznych, których zadaniem jest świadczenie usług w zakresie hostingu, przechowywania i odzyskiwania na wypadek ewentualnego uszkodzenia, zniszczenia lub braku dostępu do systemów komputerowych PPG; (iv) firmy wysyłkowe i dostawcy usług logistycznych (np. firmy kurierskie, usługi pocztowe), których zadaniem jest wysyłanie produktów i innych materiałów w imieniu PPG; (v) dostawcy usług przetwarzania płatności; oraz (vi) agencje obsługi klienta, których zadaniem jest świadczenie usług, jakie zamówili Państwo przez Internet.
W przypadku wymogu prawnego możemy także ujawniać Państwa Dane Osobowe i inne informacje odpowiednim podmiotom zewnętrznym, jeżeli mamy taki obowiązek na mocy prawa lub jeżeli ujawnienie takich informacji jest niezbędne w celu: (i) prowadzenia dochodzeń w sprawie potencjalnych naruszeń prawa; (ii) określania, kontaktu lub wnoszenia pozwów przeciwko osobom, które mogą naruszać umowę zawartą z PPG; lub (iii) unikania szkód fizycznych grożących jakimkolwiek osobom lub w celu ochrony praw, bezpieczeństwa bądź mienia PPG. Możemy również ujawniać Państwa Dane Osobowe odpowiednim podmiotom zewnętrznym (np. śledczym, zewnętrznym radcom prawnym, organom ścigania) w celu prowadzenia dochodzeń, reagowania na naruszenia bezpieczeństwa/danych i/lub zapobiegania takim naruszeniom bądź w celu współpracowania z organami rządowymi lub organami ścigania w związku z innymi sprawami o charakterze prawnym.
W ramach transakcji korporacyjnych PPG może udostępnić Państwa Dane Osobowe i inne informacje podmiotowi zewnętrznemu (oraz jego pełnomocnikom, księgowym i innym odpowiednim osobom), jeśli spółka PPG dokona fuzji z takim podmiotem, dokona jego przejęcia lub zostanie przez niego przejęta albo stanie się jej podmiotem stowarzyszonym. Dotyczy to również sytuacji, w której taka transakcja zostanie zaproponowana.
Z wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej Państwa Dane Osobowe nie są przekazywane żadnym osobom ani podmiotom. Gdy przesyłamy Państwa Dane Osobowe podmiotom zewnętrznym (zgodnie z zapisami powyżej), zawsze upewniamy się, że umowy zawarte z takimi podmiotami zawierają wszelkie wymagane postanowienia. Mogą one obejmować umowne zobowiązanie do działania wyłącznie według naszych poleceń oraz zobowiązanie do wdrożenia odpowiednich środków ochrony Państwa Danych Osobowych, a także zakaz wykorzystywania takich danych do własnych celów.

Międzynarodowy transfer Danych Osobowych
Zasadniczo wykorzystujemy Państwa Dane Osobowe w Państwa kraju lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Jednak jako spółka o charakterze międzynarodowym, PPG może przekazywać Państwa Dane Osobowe wszystkim podmiotom należącym do globalnej organizacji PPG lub angażować zewnętrznych dostawców, których siedziby znajdują się poza Unią Europejską. Może okazać się, że niektóre z tych krajów nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony podczas przetwarzania Państwa Danych Osobowych. W takich przypadkach nie przekażemy Państwa Danych Osobowych, dopóki nie zapewnimy odpowiednich środków ochrony, na przykład umów powierzenia przetwarzania danych sporządzonych w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską (które zostały wdrożone przez PPG na przykład w celu przesyłania danych do podmiotów należących do grupy PPG znajdujących się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej). Przysługuje Państwu prawo zamówienia kopii wdrożonych zabezpieczeń przetwarzania Państwa Danych Osobowych. W tym celu należy skontaktować się z nami zgodnie z sekcją „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

W jaki sposób chronimy Dane Osobowe
PPG podejmuje odpowiednie działania na rzecz ochrony Państwa Danych Osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą lub nieupoważnionym ujawnieniem bądź dostępem, korzystając z różnorodnych zabezpieczeń fizycznych, operacyjnych i technologicznych. Gdy Państwa Dane Osobowe przestaną być potrzebne (zgodnie z zapisami niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności), zostaną zniszczone, zanonimizowane lub usunięte w inny sposób z wykorzystaniem bezpiecznych metod.

Państwa prawa
Przysługują Państwu następujące prawa:

Prawo dostępu: Przysługuje Państwu prawo do żądania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa Dane Osobowe. Jeśli przetwarzamy takie dane, mają Państwo prawo dostępu do Państwa Danych Osobowych oraz informacji na temat tego, w jaki sposób je przetwarzamy.
Prawo do sprostowania: Przysługuje Państwu prawo do żądania od nas skorygowania nieprawidłowych Danych Osobowych na Państwa temat lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.
Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”):W pewnych okolicznościach przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia Państwa Danych Osobowych.
Prawo do ograniczenia przetwarzania: W pewnych okolicznościach przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych.
Prawo do przenoszalności danych: Jeśli przetwarzamy Państwa Dane Osobowe na podstawie udzielonej przez Państwo zgody lub zawartej między nami umowy, przysługuje Państwu prawo do żądania od nas przekazania Państwu Danych Osobowych, jakie nam Państwo dostarczyli, w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także prawo do przesłania takich danych innemu administratorowi bez utrudnień z naszej strony lub — jeżeli jest to możliwe pod względem technicznym — prawo do żądania od nas przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi.
Prawo do sprzeciwu: Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych Osobowych: (i) w celach marketingu bezpośredniego — w dowolnym czasie; lub (ii) na podstawie Państwa szczególnej sytuacji, kiedy realizujemy dane zadanie w interesie publicznym lub realizujemy prawnie uzasadnione interesy — własne lub podmiotu zewnętrznego.
Jeśli przetwarzamy Państwa Dane Osobowe na podstawie udzielonej przez Państwo zgody, przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie, bez opłat i ze skutkiem na przyszłość. W takiej sytuacji zaprzestaniemy przetwarzania Państwa Danych Osobowych w oparciu o udzieloną zgodę. Wycofanie zgody może uniemożliwić świadczenie pewnych usług, w związku z którymi przetwarzaliśmy Państwa Dane Osobowe.

Jeżeli pragną Państwo skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o kontakt na dane wskazane w poniższej sekcji „Jak się z nami skontaktować”.
W dowolnym przypadku i w dowolnym czasie przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu ds. ochrony danych.

Jak się z nami skontaktować
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub na temat sposobów przetwarzania Państwa Danych Osobowych bądź w celu skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt pod adres dp-eu@ppg.com lub o kontakt pisemny na dane kontaktowe odpowiedniego europejskiego podmiotu PPG, które znajdują się w jego witrynie internetowej lub w otrzymanych przez Państwa wiadomościach.