REGULAMIN Oferty promocyjnej
„Kolor za tester


I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem oferty promocyjnej „Kolor za tester” jest Tikkurila Polska S.A. z siedzibą w Dębicy 39-200 przy ul. Mościckiego 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033601, NIP 872-000-30-48, zwana w treści niniejszego Regulaminu Tikkurila.
2. Czas trwania promocji: Promocja „Kolor za tester” obowiązuje w terminie od 22 sierpnia 2017 do 31 grudnia 2017 lud do odwołania, przy czym Organizator promocji poinformuje Klientów o zakończeniu promocji z tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów sklepu internetowego estudiokoloru.pl
4. Definicje:
a. tester kolorów farb lub tester: próbki farb, próbki wymalowań kolorów, próbki tapet dostępne w estudiokoloru.pl
b. regularne opakowanie farby lub opakowanie: farba w opakowaniu o minimalnym litrażu 0,9 lt,

II. Zasady promocji
1. Przy zakupie testera kolorów farb, kupujący otrzymuje kod promocyjny, uprawniający do uzyskania rabatu w wysokości ceny zapłaconej za tester, który to rabat może zostać zrealizować przy zakupie regularnego opakowania farby w estudiokoloru.pl w kolejnym zamówieniu. Rabat naliczany jest wg zasady:
a. rabat w kwocie odpowiadającej zapłaconej cenie za 1 tester przysługuje przy zakupie 1 regularnego opakowania farby, której tester został zakupiony (np. zakup 1 testera Beckers Designer Colour uprawnia do zakupu z rabatem 1 regularnego opakowania farby Beckers Designer Colour),
b. w jednym zamówieniu można wykorzystać tyle rabatów, ile testerów biorących udział w promocji zostało uprzednio (np. zakupiono 5 testerów = rabat w wysokości ceny za 1 tester, uprawniający do nabycia maksymalnie 5 sztuk regularnych opakowań farby, przy założeniu 1 tester = 1 rabat do jednego opakowania).
2. Kod promocyjny jest udzielany przy zakupie testerów kolorów farb wg poniższej listy:
a. Beckers Designer Colour 50 ml (wszystkie kolory)
b. Beckers Designer Kitchen & Bathroom 50 ml (wszystkie kolory)
c. Tikkurila ColorTester 25x20 cm
d. Tikkurila Duett Tester 25x20 cm
e. Jedynka Ogród Barw 50 ml (wszystkie kolory)
f. Jedynka Impregnat 50 ml (wszystkie kolory)
3. Aby otrzymać zwrot rabat przy kolejnym w zamówieniu należy wpisać promocyjny kod w polu. Kod jest wysyłany po dokonaniu zakupów mailem na adres poczty e-mail podany przez klienta.
4.  Kod promocyjny może być wykorzystany do każdego zamówienia spełniającego warunki promocji.
5. Rabat przysługuje użytkownikom sklepu internetowego estudiokoloru.pl, dokonującym zakupu następujących produktów:

Beckers Designer Colour 50 ml – farba Beckers Designer Colour 2,5 l lub 5 l wszystkie kolory

Beckers Designer Kitchen & Bathroom 50 ml – farba Beckers Designer Kitchen & Bathroom 2,5 l lub 5 l wszystkie kolory

Tikkurila DuetTester 25x20 cm – tapety z serii Tikkurila Duett – wszystkie dostępne wzory tapet

Tikkurila ColorTester 25x20 cm

– Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt [3] opakowania 0,9 l lub 2,7 l lub 9 l

- Tikkurila Optiva Matt [5] - ] opakowania 0,9 l lub 2,7 l lub 9 l

- Tikkurila Optiva Satin Matt [7] opakowania 0,9 l lub 2,7 l lub 9 l

- Tikkurila Optiva Semi Matt [20] opakowania 0,9 l lub 2,7 l lub 9 l

- Tikkurila Optiva White opakowania 0,9 l lub 2,7 l lub 9 l

- Optiva Luja Semi Matt [20] opakowania 0,9 ;l lub 2,7 l.

Jedynka Ogród Barw 50 ml – farba Jedynka Ogród Barw opakowania 2,5 l lub 5 l, wszystkie dostępne kolory

Jedynka Impregnat 50 ml – farba Jedynka Impregnat do drewna z woskiem opakowania 0,9 l lub 2,5 l lub 2,5 l lub 5 l lub 10 l, wszystkie dostępne kolory

IV. Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest za pośrednictwem witryny internetowej www.estudiokoloru.pl, jak również w siedzibie Tikkurila oraz pod numerem Infolinii 801 88 99 65.
2. Oferta promocyjna „Kolor za tester” nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi firmy Tikkurila Polska S.A.
3. Oferta dostępna przy zakupach wyłącznie w sklepie internetowym estudiokoloru.pl
4. Przystąpienie Klienta sklepu internetowego Tikkurila do niniejszej promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.