REGULAMIN Oferty promocyjnej
„Kup 3 testery koloru – darmowa wysyłka”


I. Postanowienia ogólne
1.    Organizatorem oferty promocyjnej „Kup 3 testery koloru – darmowa wysyłka” jest Tikkurila Polska S.A. z siedzibą w Dębicy 39-200 przy ul. Mościckiego 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033601, NIP 872-000-30-48, zwana w treści niniejszego Regulaminu Tikkurila.
2.    Czas trwania promocji: Promocja "Kup 3 testery koloru – darmowa wysyłka" obowiązuje do 30.11.2021.
3.    Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów sklepu internetowego estudiokoloru.pl
4.    Promocja dotyczy tylko i wyłącznie produktu:

a) testera koloru Beckers Designer Collection w opakowaniu 100 ml, wszystkie kolory dostępne w sklepie.

II. Zasady promocji
1.    Przy zakupie minimum 3 wybranych testerów koloru Beckers Designer Collection w opakowaniu 100 ml, kupującemu przysługuje prawo do skorzystania z darmowej wysyłki wymienionych produktów. 
2.    Darmowa wysyłka dotyczy każdego zamówienia spełniającego minimum zakupowe.
3.    Promocja przysługuje użytkownikom sklepu internetowego estudiokoloru.pl, dokonującym zakupu min. 3 sztuk testera koloru Beckers Designer Collection w opakowaniu 100 ml.
4.    Darmowa wysyłka dotyczy zamówień, które zawierają jedynie 3 lub więcej produktów testera koloru Beckers Designer Collection w opakowaniu 100 ml. Zamówienia z innymi produktami niż tester koloru Beckers Designer Collection w opakowaniu 100 ml podlegają standardowym opłatom za przesyłkę opisanym w regulaminie sklepu. IV. Postanowienia końcowe

1.    Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest za pośrednictwem witryny internetowej www.estudiokoloru.pl, jak również w siedzibie Tikkurila oraz pod numerem Infolinii 801 88 99 65. 
2.    Oferta promocyjna „Kup 3 testery koloru – darmowa wysyłka” nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi firmy Tikkurila Polska S.A.
3.    Oferta dostępna przy zakupach wyłącznie w sklepie internetowym estudiokoloru.pl
4.    Przystąpienie Klienta sklepu internetowego estudiokoloru.pl do niniejszej promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.