REGULAMIN Oferty promocyjnej
„Kup testery koloru Beckers – darmowa wysyłka”I. Postanowienia ogólne
1.    Organizatorem oferty promocyjnej „Kup testery koloru Beckers  – darmowa wysyłka” jest Tikkurila Polska S.A. z siedzibą w Dębicy 39-200 przy ul. Mościckiego 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033601, NIP 872-000-30-48, zwana w treści niniejszego Regulaminu Tikkurila.
2.    Czas trwania promocji: Promocja "Kup testery koloru Beckers – darmowa wysyłka" obowiązuje w terminie od 20 kwietnia 2020 na czas nieokreślony. 
3.    Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów sklepu internetowego estudiokoloru.pl
4.    Promocja dotyczy tylko i wyłącznie produktu: Beckers Designer Colour w opakowaniu 50 ml, wszystkie kolory dostępne w sklepie;


II. Zasady promocji
1.    Przy zakupie minimum 3 wybranych kolorów Beckers Designer Colour w opakowaniu 50 ml lub Beckers Designer Kitchen&Bathroom 50ml kupującemu przysługuje prawo do skorzystania z darmowej wysyłki wymienionego produktu.
2.    Darmowa wysyłka dotyczy każdego zamówienia spełniającego minimum zakupowe.
3.    Promocja przysługuje użytkownikom sklepu internetowego estudiokoloru.pl, dokonującym zakupu Beckers Designer Colour w opakowaniu 50 ml lub/i Beckers Designer Kitchen&Bathroom w opakowaniu 50ml.
4.    Darmowa wysyłka dotyczy zamówień, które zawierają jedynie 3 lub więcej produktów Beckers Designer Colour w opakowaniu 50 ml lub/i Beckers Designer Kitchen&Bathroom w opakowaniu 50ml. Zamówienia z innymi produktami podlegają standardowym opłatom za przesyłkę opisanym w regulaminie sklepu.

IV. Postanowienia końcowe
1.    Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest za pośrednictwem witryny internetowej www.estudiokoloru.pl, jak również w siedzibie Tikkurila oraz pod numerem Infolinii 801 88 99 65.
2.    Oferta promocyjna „Kup testery koloru Beckers – darmowa wysyłka” nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi firmy Tikkurila Polska S.A.
3.    Oferta dostępna przy zakupach wyłącznie w sklepie internetowym estudiokoloru.pl
4.    Przystąpienie Klienta sklepu internetowego Tikkurila do niniejszej promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.