REGULAMIN Oferty promocyjnej
„Lato w kolorach Tikkurila – przetestuj i wybierz”

I. Postanowienia ogólne
1.    Organizatorem oferty promocyjnej „Lato w kolorach Tikkurila – przetestuj i wybierz” jest Tikkurila Polska S.A. z siedzibą w Dębicy 39-200 przy ul. Mościckiego 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033601, NIP 872-000-30-48, zwana w treści niniejszego Regulaminu Tikkurila.
2.    Czas trwania promocji: Promocja „Lato w kolorach Tikkurila – przetestuj i wybierz” obowiązuje w terminie od 4 lipca 2017 do 31 lipca 2017 r.
3.    Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów sklepu internetowego estudiokoloru.pl
4.    Promocja dotyczy tylko i wyłącznie produktu:
a)    Tikkurila ColorTester - samoprzylepna próbka koloru do wielokrotnego użycia, wszystkie kolory dostępne w sklepie

II. Zasady promocji
1.    Przy zakupie minimum 2 wybranych kolorów Tikkurila ColorTester, kupującemu przysługuje prawo do 20% rabatu przy zakupie produktu Tikkurila ColorTester - po wpisaniu w koszyku zamówienia kodu BAGF714B
2.    Rabat może być wykorzystany do każdego zamówienia spełniającego minimum zakupowe.
3.    Promocja przysługuje użytkownikom sklepu internetowego estudiokoloru.pl, dokonującym zakupu Tikkurila Color Tester


IV. Postanowienia końcowe
1.    Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest za pośrednictwem witryny internetowej www.estudiokoloru.pl, jak również w siedzibie Tikkurila oraz pod numerem Infolinii 801 88 99 65.
2.    Oferta promocyjna „Lato w kolorach Tikkurila – przetestuj i wybierz” nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi firmy Tikkurila Polska S.A.
3.    Oferta dostępna przy zakupach wyłącznie w sklepie internetowym estudiokoloru.pl
4.    Przystąpienie Klienta sklepu internetowego Tikkurila do niniejszej promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.