REGULAMIN PROMOCJI
„NOWOŚCI - 5%, 7%, 10% taniej"I. Postanowienia ogólne


1.    Organizatorem oferty promocyjnej „NOWOŚCI - 5%, 7%, 10% taniej" jest Tikkurila Polska S.A. z siedzibą w Dębicy 39-200 przy ul. Mościckiego 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033601, NIP 872-000-30-48, zwana w treści niniejszego Regulaminu Tikkurila.
2.    Czas trwania promocji: „NOWOŚCI - 5%, 7%, 10% taniej" obowiązuje w terminie od 24.05.-30.05.2022. 
3.    Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów sklepu internetowego estudiokoloru.pl
4.    Promocja dotyczy tylko i wyłącznie produktów dostępnych w sklepie internetowym estudiokoloru.pl. 

II. Zasady promocji


1.    W dniach 24.05.-30.05.2022produkty Tikkurila Metallista Extra dostępne w sklepie internetowym estudiokoloru.pl są 5%,7% lub 10% tańsze w zależności od ceny produktu. % ceny promocyjnej naliczany jest według schematu:  5% produkty do 100zł; 7% produkty do 300; 10%  produkty powyżej 349,99 
3.    Promocja przysługuje tylko użytkownikom sklepu internetowego estudiokoloru.pl. 

IV. Postanowienia końcowe


1.    Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest za pośrednictwem witryny internetowej www.estudiokoloru.pl, jak również w siedzibie Tikkurila oraz pod numerem Infolinii 801 88 99 65. 
3.    Oferta dostępna przy zakupach wyłącznie w sklepie internetowym estudiokoloru.pl
4.    Przystąpienie Klienta sklepu internetowego Tikkurila do niniejszej promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.