REGULAMIN Oferty promocyjnej

„Kup 3 testery koloru – darmowa wysyłka”

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem oferty promocyjnej „Kup 3 testery koloru – darmowa wysyłka” jest Tikkurila Polska S.A. z siedzibą w Dębicy 39-200 przy ul. Mościckiego 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033601, NIP 872-000-30-48, zwana w treści niniejszego Regulaminu Tikkurila.
 2. Czas trwania promocji: Promocja „Kup 3 testery koloru – darmowa wysyłka” obowiązuje do odwołania.
 3.  Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów sklepu internetowego estudiokoloru.pl
 4.  Promocja dotyczy tylko i wyłącznie produktu:
 5.  Tikkurila ColorTester - samoprzylepna próbka koloru do wielokrotnego użycia, wszystkie kolory dostępne w esklepie.

 

II. Zasady promocji

 1. Przy zakupie minimum 3 wybranych kolorów Tikkurila ColorTester, kupującemu przysługuje prawo do skorzystania z darmowej wysyłki Tikkurila ColorTester.
 2. Darmowa wysyłka dotyczy każdego zamówienia spełniającego minimum zakupowe.
 3. Promocja przysługuje użytkownikom sklepu internetowego estudiokoloru.pl, dokonującym zakupu Tikkurila ColorTester.
 4. Darmowa wysyłka dotyczy zamówień, które zawierają jedynie 3 lub więcej produktów Tikkurila ColorTester.
 5. Promocje nie łączą się.

 

 

IV. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest za pośrednictwem witryny internetowej www.estudiokoloru.pl, jak również w siedzibie Tikkurila oraz pod numerem Infolinii 801 88 99 65.
 2. Oferta promocyjna „Kup 3 testery koloru – darmowa wysyłka” nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi firmy Tikkurila Polska S.A.
 3. Oferta dostępna przy zakupach wyłącznie w sklepie internetowym estudiokoloru.pl
 4. Przystąpienie Klienta sklepu internetowego estudiokoloru.pl do niniejszej promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Z uwagi na obecną, dynamicznie zmieniającą się sytuację w kraju, czas dostarczenia przesyłki może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.