REGULAMIN PROMOCJI
„Dzień Dziecka"


I. Postanowienia ogólne


1. Organizatorem oferty promocyjnej „Dzień Dziecka” jest Tikkurila Polska S.A. z siedzibą w Dębicy 39-200 przy ul. Mościckiego 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033601, NIP 872-000-30-48, zwana w treści niniejszego Regulaminu Tikkurila.

2. Czas trwania promocji: Promocja Dzień Dziecka” obowiązuje od 26 maja od godz. 9:00 do 12 czerwca 2023 do godz. 9:00 z możliwością przedłużenia.

3. Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów sklepu internetowego estudiokoloru.pl

4. Promocja dotyczy wyłącznie produktów dostępnych w sklepie internetowym estudiokoloru.pl na stronie promocyjnej: https://www.estudiokoloru.pl/promocja-dzien-dziecka

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

II. Zasady promocji

1. Przy zakupie wyłącznie produktów objętych promocją o min. wartości 450 zł obowiązuje 5% rabatu, przy zakupie wyłącznie produktów objętych promocją o min. wartości 900 zł obowiązuje 10% rabatu.

2. Rabat naliczany jest automatycznie podczas realizacji transakcji.

3. Promocją objęte są następujące produkty:

Tikkurila Taika Paint srebrna (0,225 litra)
Tikkurila Taika Paint złota (0,225 litra)
Tikkurila Taika Paint srebrna (0,9 litra)
Tikkurila Optiva Matt [5] (9 litrów)
Tikkurila Taika Glow (0,33 litra)
Tikkurila Taika Glaze srebrna (0,9 litra)
Tikkurila Taika Glaze złota (0,9 litra)
Tikkurila Optiva Matt [5] (2,7 litra)
Tikkurila Magnetic (0,5 litra)
Tikkurila Liitu (0,33 litra)
Tikkurila Liitu (0,9 litra)
Tikkurila Liitu (1 litr)
Beckers Designer Universal (0,5 litra)
Beckers Designer Universal White (1 litr)
Beckers Designer Universal White (2,5 litra)
Beckers Designer Collection (2,5 litra)

 

III. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest za pośrednictwem witryny internetowej www.estudiokoloru.pl, jak również w siedzibie Tikkurila oraz pod numerem Infolinii 801 88 99 65.
 
2. Oferta promocyjna Dzień Dziecka” nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi firmy Tikkurila Polska S.A.

3. Oferta dostępna przy zakupach wyłącznie w sklepie internetowym estudiokoloru.pl

4. Przystąpienie Klienta sklepu internetowego Tikkurila do niniejszej promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.