REGULAMIN PROMOCJI

„Tikkurila Optiva Clean Air -25%


I. Postanowienia ogólne


1. Organizatorem oferty promocyjnej Tikkurila Optiva Clean Air -25%” jest PPG Deco Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (51-416) przy ul. Kwidzyńskiej 8 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000068982 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 932708766, NIP 895-17-60-602, numer rejestrowy BDO: 000010371, zwana w treści niniejszego Regulaminu PPG Deco Polska.

2. Czas trwania promocji: Promocja Tikkurila Optiva Clean Air -25%” obowiązuje do 2 stycznia 2024 do godz. 9:00, z możliwością przedłużenia.

3. Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów sklepu internetowego estudiokoloru.pl

4. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych produktów określonych w regulaminie:

Tikkurila Optiva Clean Air (2,7 litra)
Tikkurila Optiva Clean Air (9 litrów)

 

II. Zasady promocji

1. Przy zakupie wymienionych produktów obowiązuje nowa, promocyjna cena.
2. Promocja przysługuje tylko użytkownikom sklepu internetowego estudiokoloru.pl.

III. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest za pośrednictwem witryny internetowej www.estudiokoloru.pl, jak również w siedzibie PPG Deco Polska.
 
2. Oferta promocyjna Tikkurila Optiva Clean Air -25%” nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi firmy PPG Deco Polska.

3. Oferta dostępna przy zakupach wyłącznie w sklepie internetowym estudiokoloru.pl

4. Przystąpienie Klienta sklepu internetowego PPG Deco Polska do niniejszej promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.