REGULAMIN PROMOCJI
„Start Sezonu


I. Postanowienia ogólne


1. Organizatorem oferty promocyjnej Start Sezonu” jest Tikkurila Polska S.A. z siedzibą w Dębicy 39-200 przy ul. Mościckiego 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033601, NIP 872-000-30-48, zwana w treści niniejszego Regulaminu Tikkurila.

2. Czas trwania promocji: Promocja Start Sezonu” obowiązuje do 10 kwietnia 2023 z możliwością przedłużenia.

3. Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów sklepu internetowego estudiokoloru.pl

4. Promocja dotyczy wszystkich produktów dostępnych w sklepie internetowym estudiokoloru.pl

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

II. Zasady promocji

1. Przy zakupie o min. wartości 450 zł obowiązuje 5% rabatu, przy zakupie o min. Wartości 900 zł obowiązuje 10% rabatu, przy zakupie o min. Wartości 1300 zł obowiązuje 15% rabatu.

2. Rabat naliczany jest automatycznie podczas realizacji transakcji.

 

III. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest za pośrednictwem witryny internetowej www.estudiokoloru.pl, jak również w siedzibie Tikkurila oraz pod numerem Infolinii 801 88 99 65.
 
2. Oferta promocyjna Start Sezonu” nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi firmy Tikkurila Polska S.A.

3. Oferta dostępna przy zakupach wyłącznie w sklepie internetowym estudiokoloru.pl

4. Przystąpienie Klienta sklepu internetowego Tikkurila do niniejszej promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.