REGULAMIN Oferty promocyjnej

„Zaplanuj remont


I. Postanowienia ogólne


1. Organizatorem oferty promocyjnej „Zaplanuj remont” jest Tikkurila Polska S.A. z siedzibą w Dębicy 39-200 przy ul. Mościckiego 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033601, NIP 872-000-30-48, zwana w treści niniejszego Regulaminu Tikkurila.

2. Czas trwania promocji: Promocja „Zaplanuj remont” obowiązuje w terminie od 01 lipca 2020 do 31 sierpnia 2020.

3. Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów sklepu internetowego estudiokoloru.pl

4. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie wybranych produktów (produkty mogą ulec zmianie) określonych w regulaminie:

Tikkurila Optiva Primer 0,9; 2,7; 9l

Tikkurila Optiva White 01l; 09l; 2,7l; 9l

Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt [3] 0,9l; 2,7l; 9l

Tikkurila Optiva Matt [5] 0,09; 0,1l; 0,45l; 0,9l; 2,7l; 9l

Tikkurila Optiva Satin Matt [7] 0,9l; 2,7l; 9l

Tikkurila Optiva Semi Matt [20] 0,9l; 2,7l; 9l

Tikkurila White Anti-Reflex [2] 3l; 10l


5. Produkty dostępne są na stronie 
https://www.estudiokoloru.pl/zaplanuj-remont

II. Zasady promocji

1. Przy zakupie wymienionych produktów obowiązuje nowa, promocyjna cena (10% rabatu).

2. Promocja przysługuje tylko użytkownikom sklepu internetowego estudiokoloru.pl.

III. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest za pośrednictwem witryny internetowej www.estudiokoloru.pl, jak również w siedzibie Tikkurila oraz pod numerem Infolinii 801 88 99 65.
 
2. Oferta promocyjna „Zaplanuj remont” nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi firmy Tikkurila Polska S.A.

3. Oferta dostępna przy zakupach wyłącznie w sklepie internetowym estudiokoloru.pl

4. Przystąpienie Klienta sklepu internetowego Tikkurila do niniejszej promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.