REGULAMIN PROMOCJI
„Nowy rok szkolny, niższe ceny


I. Postanowienia ogólne


1. Organizatorem oferty promocyjnej „Nowy rok szkolny, niższe ceny jest Tikkurila Polska S.A. z siedzibą w Dębicy 39-200 przy ul. Mościckiego 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033601, NIP 872-000-30-48, zwana w treści niniejszego Regulaminu Tikkurila.

2. Czas trwania promocji: Promocja „Nowy rok szkolny, niższe ceny obowiązuje  do 31 sierpnia 2022.

3. Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów sklepu internetowego estudiokoloru.pl

4. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie wybranych produktów określonych w regulaminie:

- Tikkurila Liitu (0,33l)
- Tikkurila Liitu (1 l)
- Tikkurila Liitu (0,9l)
- Tikkurila Magnetic (0,5 l)
- Tikkurila Magnetic (3 l)
- Tikkurila Taika Glow (0,33 l)
- Tikkurila Optiva Matt [5] (0,9l)
- Tikkurila Optiva Matt [5] (2,7l)
- Tikkurila Optiva Matt [5](9l)
- Tikkurila Optiva Matt [5](0,45l)
- Beckers Designer Collection (2,5L)
- Beckers Designer Collection White (2,5l)
- Becekrs Designer Collection White (5l)
- Beckers Designer Collection White (10l)
- Tikkurila Nature White (3l)
- Tikkurila Nature White (10l)
- Tikkurila Optiva Nature Matt [5] (2,7l)
- Tikkurila Optiva Nature Matt [5] (0,9l)
- Tikkurila Optiva Nature Matt [5] (9l)
- Tikkurila Optiva Nature Satin Matt [7] (2,7l)
- Tikkurila Optiva Nature Satin Matt [7] (0,9l)
- Tikkurila Optiva Nature Satin Matt [7] (9l)
- Beckers Designer Universal (0,5l)
- Beckers Designer Universal (1l)
- Beckers Designer Universal (2,5l)


5. Produkty dostępne są na stronie https://www.estudiokoloru.pl/promocja-na-nowy-rok-szkolny

II. Zasady promocji

1. Przy zakupie wymienionych produktów obowiązuje nowa, promocyjna cena.

2. Promocja przysługuje tylko użytkownikom sklepu internetowego estudiokoloru.pl.

III. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest za pośrednictwem witryny internetowej www.estudiokoloru.pl, jak również w siedzibie Tikkurila oraz pod numerem Infolinii 801 88 99 65.
 
2. Oferta promocyjna „Nowy rok szkolny, niższe ceny nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi firmy Tikkurila Polska S.A.

3. Oferta dostępna przy zakupach wyłącznie w sklepie internetowym estudiokoloru.pl

4. Przystąpienie Klienta sklepu internetowego Tikkurila do niniejszej promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.