REGULAMIN Oferty promocyjnej „Start sezonu”I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem oferty promocyjnej „START SEZONU” jest Tikkurila Polska S.A. z siedzibą w Dębicy 39-200 przy ul. Mościckiego 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033601, NIP 872-000-30-48, zwana w treści niniejszego Regulaminu Tikkurila.

2. Czas trwania promocji: ”START SEZONU” obowiązuje w terminie od 17 marca 2020 do 13 kwietnia 2020.

3. Promocja skierowana jest wyłącznie do Klientów sklepu internetowego estudiokoloru.pl

4. Promocja dotyczy wszystkich produktów dostępnych w sklepie internetowym estudiokoloru.pl

II. Zasady promocji

1. Przy zakupie produktów za min. 300,00PLN Klient otrzymuje 5% rabatu.

2. Przy zakupie produktów za min. 500,00PLN Klient otrzymuje 10% rabatu.

3. Przy zakupie produktów za min. 1000,00PLN Klient otrzymuje 15% rabatu.

4. Rabat obowiązuje na cały koszyk zakupowy.

5. Darmowa wysyłka dotyczy każdego zamówienia spełniającego minimum zakupowe.

6. Promocja przysługuje tylko użytkownikom sklepu internetowego estudiokoloru.pl.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w estudiokoloru.pl

III. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest za pośrednictwem witryny internetowej www.estudiokoloru.pl, jak również w siedzibie Tikkurila oraz pod numerem Infolinii 801 88 99 65.

2. Oferta promocyjna „Start sezonu” nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi firmy Tikkurila Polska S.A.

3. Oferta dostępna przy zakupach wyłącznie w sklepie internetowym estudiokoloru.pl

4. Z uwagi na obecną, dynamicznie zmieniającą się sytuację w kraju, czas dostarczenia przesyłki może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.

5. Przystąpienie Klienta sklepu internetowego Tikkurila do niniejszej promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się  obowiązujące przepisy prawa.