REGULAMIN PROMOCJI
„Tikkurila Nature + zestaw do uprawy ziół”I. Postanowienia ogólne
1.    Organizatorem oferty promocyjnej „Tikkurila Nature + zestaw do uprawy ziół” jest Tikkurila Polska S.A. z siedzibą w Dębicy 39-200 przy ul. Mościckiego 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033601, NIP 872-000-30-48, zwana w treści niniejszego Regulaminu Tikkurila.
2.    Czas trwania promocji do  31.07.2022.


II. Zasady promocji
1.    Przy zakupie minimum 9l farby Tikkurila Optiva Nature lub Tikkurila Nature White kupujący otrzymuje zestaw do domowej uprawy ziół gratis.
2.    Każdy Klient może skorzystać z promocji jednorazowo.


IV. Postanowienia końcowe

1.    Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest za pośrednictwem witryny internetowej www.estudiokoloru.pl, jak również w siedzibie Tikkurila oraz pod numerem Infolinii 801 88 99 65. 
2.    Oferta promocyjna nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi firmy Tikkurila Polska S.A.
3.    Przystąpienie Klienta sklepu internetowego estudiokoloru.pl do niniejszej promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.